• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881

Д-р Николай Тодоров

Мед. управител и главен нефролог

Д-р Николай Тодоров медицински управител и главен нефролог в медицински център NephroLIfe завършва Висше медицинско образование през 1977 г. в гр. София

Придобива специалност по Вътрешни болести през 1983г.

Придобива специалност по Нефрология през 1985г.

Специализира “Временен съдов достъп за хемодиализа – катетеризация на вена субклавия по метода на Селдингер за пациенти на хемодиализа” във Фрайбург Германия 1984г. и въвежда метода в България.

През 1994 г. специализира “Подготовка на болни за бъбречна трансплантация и лечение след трансплантация”, както и “Поставяне на постоянни тунелизирани катетри при болни на хемодиализа” в Болница Еразъм в Брюксел Белгия в Клиника по Нефрология и трансплантация при Проф. Ванерьоген и Проф. Абрамович.

ПРОФЕСИТИОНАЛЕН ОПИТ

Работил като Гл. Асистент в Координационен Център по Хемодиализа МА-София и ИСУЛ

Началник отделение по хемодиализа в Бъбречна Болница Либия

Понастоящем Началник Отделени по хемодиализа към УМБАЛ “Св. Анна” София

Професионален опит в областта на катетеризациите – повече от 10 000 временни катетъра и над 700 постоянни тунелизирани катетри за хемодиализа.

Участие в многонационални клинични проучвания, преминал проверка на FDA USA

ЧЛЕН НА

Български Лекарски Съюз

Научно дружество по нефрология

European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA)

Vascular Access Society (VAS)

ВЛАДЕЕ

Френски и Английски език

ПУБЛИКАЦИИ

Поставяне на постоянни тунел катетри за хемодиализа – опит на ОХД при УМБАЛ “Св. Анна” София АД.
Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Н. Рафаи списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 3-4; год.2007; стр.45-50

Профилактика и лечение на катетър-асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение.
Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Джигошева списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 3-4; год.2007; стр.40-45

Профилактика и лечение на тромбози при използване на постоянен тунел катетър в хемодиализата.
Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Възелов списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 2-4; год.2005; стр.46-47

Катетър-асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение.
Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Джигошева. списание GP news бр.8 (100) година 9, август 2008г.стр. 22-25

Публикации в областта на съдовият достъп при болни на хемодиализа и доклади на научни конференции

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Профилактика и лечение на катетър асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение / Пампорово 2003г.

Поставяне на постоянни тунел катетри за хемодиализа- опит на ОХД при УМБАЛ “Света Анна” София-АД / Пампорово 2006г.

Постоянни тунел-катетри /Албена 2009г.

Проблемни случаи при Постоянни тунелизирани катетри / Албена 2010г.

Диагностика и лечение на инфекции при ЦВК. Принципи и практика/ Обзор 2010г.

Резултати от лечението с Мimpara при пациенти на ХД в УМБАЛ ’’Св.Анна ’’ София / София 2010г.

Използване на напреднали технологии при проблемни случаи с постоянни тунелизирани катетри / Тoкуда Болница /2010г.

Предпазване от крайни усложнения след катетеризации / Пампорово 2011г.

тел. 056 55 55 88
имейл: dr.todorov@nephrolife.bg

BACK