• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881

Уважаеми посетители на сайта на ДЦ НефроЛайф България – Специализирани центрове по хемодиализа ООД, гр. Бургас.

Бихме искали да ви информираме, че, посещавайки сайта на НефроЛайф, вие доброволно и по ваше желание приемате, регистрирайки се, да ни предоставите вашите лични данни.

Ние, от екипа на НефроЛайф от своя страна се наемаме да ги администрираме добросъвестно и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Вашите лични данни се администрират от НефроЛайф България – Специализирани центрове по хемодиализа ООД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Елиезер Калев 4

DPO: Силвия Гюлева, email:silvia.g@nephrolife.bg

Цел:
Вашата информираност относно администрирането на личните ви данни.
При регистрация в сайта е необходимо да се посочат имена, адрес, имейл, телефонен номер, за да ви предоставим поискана от Вас информация или заявена услуга.
Тя би могла да бъде:

•За обработка на заявление за услуга в ДЦ НефроЛайф
•За запитвания относно нашата дейност
•За приемане и отговаряне на жалби, похвали, запитвания
•За обратна връзка
В случай, че желаете вашите лични данни да бъдат премахнати – свържете се с нас.
Информираме Ви, че Вашите лични данни няма да бъдат разкривани, освен ако това не е необходимо по законови съображения (напр.във връзка със съдебна процедура или с цел предотвратяване на престъпление). Лични данни могат да бъдат разкрити и при възникнала необходимост от защита на нашите права, имущество или лична безопасност , както и тези на нашите потребители или други физически лица.
Събиране на анонимни данни
Информираме Ви, че възможно е да се извърши автоматично събиране на данни, които са анонимни.
Ние не можем да контролираме и не носим отговорност, в случай, че разкриете своите лични данни чрез настоящия сайт на трети лица.
Съветваме Ви да бъдете внимателни какви лични данни предоставяте.
Политика за защита на лични данни
Информираме Ви, че , с цел защита на личните данни ние използваме специализирани софтуери. Те не позволяват неправомерно проникване и съответно злоупотреба с личните Ви данни, които сте предоставили доброволно.
Права на субекта на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
Всеки субект има право на:
•Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
•Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
•Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
•Право на достъп на субекта на данните
•Право на коригиране
•Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
•Право на ограничаване на обработването
•Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
•Право на преносимост на данните
•Право на профилиране и автоматизирано вземане на индивидуални решения

Правила за „бисквитки“
Информираме Ви, че ние използваме бисквитки, за да научим повече за начина, по който си взаимодействате с нашето съдържание и да го подобрим, в случай на проблем. Бисквитките Ви “различават” и “запомнят” – те събират информация за браузера, който използвате, запомнят Вашите предпочитания, търсения и ги активират по подразбиране всеки път, когато посетите нашият сайт.
Как да се свържете с нас?
В случай на необходимост, моля да се свържете с нашия отдел за поверителност на 056/ 555 – 588

BACK