• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
Видове диализа

Има два основни вида диализа – хемодиализа (ХД) и перитонеална диализа (ПД).

Най-често хемодиализата се провежда в хемодиализен център три пъти седмично.

ПД е домашно лечение, което бива два вида – чрез апарат, който извършва процедурите по смяна на диализните разтвори през нощта или неколкократни ръчни обмени на разтвори в денонощието.

Хемодиализа

ХД използва филтър извън тялото Ви, наречен диализатор. С помощта на апарата за хемодиализа кръвта от тялото се филтрира чрез изкуствена мембрана – „диализатор“, или „изкуствен бъбрек“, за да изчисти токсините, които бъбреците Ви вече не могат да премахнат.

След това филтрираната кръв се връща в тялото. Само малко количество кръв (по-малко от 200мл) е извън тялото по време на процедурата.

За да се извърши хемодиализа, трябва да има “съдов достъп”. Вашият лекар ще определи точния тип съдов достъп, който е подходящ за Вас. Желателно е това да се направи известно време преди започване на лечението.

Перитонеална диализа

ПД е лечение, което се извършва в домашни условия от пациента или негови близки, които са получили предварително обучение. Лечението има две разновидности – чрез апарат през нощта или неколкократни обмени в денонощието.

ПД използва обвивката на коремната кухина, наречена перитонеална мембрана, която служи като естествен филтър за отстраняване на течности и вредни вещества от кръвта. Това се постига чрез периодично вливане на специален разтвор в коремната кухина. Преди започването на ПД е необходимо поставянето на перитонеален катетър. Бъдещите пациенти на NephroLife се запознават с видовете диализа и могат да вземат информирано решение за предпочитания от тях метод на лечение – хемодиализа или перитонеална диализа.

BACK