• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
Covid-19 и ХБЗ

COVID-19 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Пандемията от COVID-19 засегна значително живота на милиони по света, като определени популации са изправени пред по-висок риск от тежко заболяване и усложнения. Сред тези уязвими групи са хора с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), състояние, характеризиращо се с постепенна загуба на бъбречна функция с течение на времето.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ COVID-19 И БЪБРЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Индивидите с ХБЗ често имат компрометирана имунна система, което ги прави по-податливи на инфекции. Имунният отговор при пациенти с ХБЗ може да бъде нарушен, което възпрепятства способността им да се борят ефективно с вируса.

Пациентите с ХБЗ са изложени на повишен риск от тежко протичане на инфекцията и неблагоприятни резултати, когато са заразени с вируса SARS-CoV-2. Вирусът може директно да повлияе на бъбреците, което в някои случаи води до остро бъбречно увреждане (ОБУ) на фона на вече съществуващото хронично бъбречно заболяване.

ОБУ представлява рязко влошаване на бъбречната функция за кратък период от време, което е придружено от значително увеличаване стойностите на серумния креатинин и намалено до липсващо отделяне на урина.  Състоянието има няколко стадия, като може да варира от сравнително лека увреда до почти загубена бъбречна функция. Пациентите с ХБЗ са предразположени към хиперкалиемия и метаболитна ацидоза, които в условията на COVID-19 и ОБУ могат да достигнат животозастрашаващи стойности. Такива крайни ситуации освен медикаментозно лечение биха могли да наложат провеждането на спешна хемодиализа.

ПРЕВЕНЦИЯ

 За да намалят риска от заразяване с COVID-19, пациентите с ХБЗ трябва стриктно да спазват познатите превантивните мерки:

  • спазване на дистанция и избягване на контакти с болни
  • носене на маска
  • хигиена на ръцете
  • ваксинация.

Доказано е, че ваксинацията е ключов инструмент за предотвратяване на тежко заболяване и хоспитализация.

Честите контролни изследвания и потенциалната нужда от диализа могат да бъдат причина за повишена тревожност при хората с хронично бъбречно заболяване. Именно поради това предотвратяването на COVID-19 инфекциите при болни с ХБЗ е важно не само с цел предпазване от тежки усложнения, а и за съхраняване на тяхното емоционално здраве.

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО СЕ ЗАРАЗЯ С COVID-19?

Ако сте били в контакт с болен от COVID-19, се следете за симптоми (повишена температура, кашлица, задух, възпалено гърло, мускулни болки, липса на вкус и обоняние).

 При наличие на оплаквания, е уместно да се изследвате чрез бърз антигенен тест или PCR тест. Дори и да се чувствате сравнително добре, е необходимо да посетите общопрактуващия си лекар, който ще прецени дали да Ви насочи за преглед при специалист по инфекциозни болести. Поддържайте връзка с проследяващия Ви нефролог и не прибягвайте до самолечение.

Ако провеждате диализа, веднага уведомете диализния си център. Те ще Ви помогнат при евентуални промени в графика на процедурите Ви, така че да се осигури максимална безопасност както за Вашето здраве, така и за това на медицинския екип и другите пациенти.

COVID 19 – Предпазни мерки

BACK