• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
КРЕАТИНИН, УРЕЯ И АЛБУМИН

КРЕАТИНИН, УРЕЯ И АЛБУМИН

Хората с бъбречно заболяване често са подложени на редица медицински изследвания и процедури. Те са показател за поставената диагноза или се извършват за да се наблюдава напредъка по време на лечение.

За установяване състоянието на бъбречната функция най-често се назначават изследвания на креатинин, урея в кръвта и албумин.

Креатинин – предстъавлява отпадъчен продукт от дейността на мускулите. Обикновено се отстранява от кръвта чрез бъбреците и преминава в урината. Когато функцията на бъбреците е намалена, той остава в кръвта. Като основна причина за повишените нива на креатинин в кръвта се посочва намалената гломерулна филтрация в бъбреците, която е вследствие на остро настъпили болестни процеси или хронични заболявания.

Когато пациентът е на диализа, нивата на креатинина са винаги високи.

Назначаването на изследване за креатининови стойности може да бъде с профилактична или диагностична цел или при съмнение за някои заболявания.

Урея – Уреята е отпаден продукт, който се образува в черния дроб. Изследването на урея в кръвта предоставя важна информация за функцията на бъбреците и черния дроб, като подпомага диагностицирането на различни бъбречни заболявания.

Ако организмът задържа урея, това означава, че бъбреците не работят пълноценно. Увеличени стойности на уреята може да има също при тежки физически натоварвания, а също и при прием на някои препарати, например хормоносъдържащи. Най-общо казано нивата на урея в кръвта информират за способността на бъбреците да извеждат от организма вредните вещества.

Албумин – Човешкият албумин е малък глобуларен протеин състоящ се от 585 аминокиселини. Синтезът на албумин се извършва в черния дроб, след което той се екскретира в кръвния поток. Играе важна транспортна роля – за хормони, витамини, или медикаменти.

Важен показател е количеството на албумина и съотношението с общия потеин при различни болестни процеси: хронични чернодробни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност, онкологични заболявания или при диагностика на оточни състояния.

BACK