• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ

ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ

Диабетната нефропатия е прогресиращо бъбречно заболяване, което може да засегне хора с диабет. Представлява сериозно усложнение на диабет тип 1 и диабет тип 2, известно още като диабетно бъбречно заболяване.

Наблюдава се при високи нива на кръвна захар, които впоследствие увреждат правилната функция на бъбреците. Диабетната нефропатия е вид хронично бъбречно заболяване, което се характеризира с поддържане на високи нива на глюкоза дълги години, водещи до промени в нефроните. Следователно, хората с диабет често изпускат протеин в своята урина. Най-честият протеин, който се изпуска е албуминът.

Един от първите признаци на диабетно бъбречно заболяване е повишеното отделяне на албумин с урината. Когато в урината се намират само малки количества от него, това се нарича микроалбуминурия. Характерното при този здравословен проблем е наддаването на тегло и подуването на глезените.

Естественият ход на диабетното бъбречно заболяване включва гломерулна хиперфилтрация, прогресираща албуминурия, намаляване на GFR и в крайна сметка краен стадий на бъбречно заболяване. Диабетната нефропатия започва като гломерулна хиперфилтрация. След това се появява микроалбуминурия, екскреция на албумин с урината в диапазона от 30 до 300 mg албумин/ден. Микроалбуминурията прогресира до макроалбуминурия обикновено с години. Нефротичният синдром (протеинурия ≥ 3 g/ден) предшестващ крайния стадий на бъбречно заболяване отнема средно около 5 години, но този момент също е силно променлив.

След като това увреждане е налице, останалите бъбречни филтри трябва да работят допълнително, за да компенсират липсите в правилното функциониране на системата. След като бъбреците започнат да работят с по-малко от 15% от капацитета си, се поставя диагноза бъбречна недостатъчност и пациентът обикновено минава на диализа.

Конкретно лечение за диабетната нефропатия няма, но прогресът на болестта може да се забави чрез контролиране на кръвното налягане, оптимизиране на нивата на кръвната захар и промяна на диетата. След като бъбречната болест е налице, най-важното, на което трябва да се обърне внимание е контролирането на кръвното налягане.

BACK