• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
СТЕПЕНИ НА ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

СТЕПЕНИ НА ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Хронично бъбречно заболяване представлява частична или пълна редукция на бъбречната дейност и се характеризира с пет степени. Болестта прогресира бавно и се определя от това  в каква степен е намалена бъбречната функция. Показател за това е т.нар. „гломерулна филтрация“.

Първа степен на ХБЗ – начална и все още обратима фаза на болестта с гломерулна филтрация >90 мл (нормална).

При тази степен се наблюдава много леко нарушение на бъбречната функция, което протича безсимптомно. В този етап бъбреците функционират нормално, но е възможна промяна в резултатите на урината – напр. наличие на белтък.

Втора степен на ХБЗ – гломерулна филтрация между 60 и 89 мл

При ХБЗ втора степен се наблюдава леко нарушение на бъбречната функция. Бъбреците все още функционират добре, което от своя страна не води до появата на симптоми.

Трета степен на ХБЗ – гломерулна филтрация между 30 и 59 мл без значение дали има други данни, подсказващи наличие на бъбречно заболяване

В този период на заболяването се наблюдава умерено нарушение на бъбречната функция.

Тази фаза се подразделя на две степени:

  • с гломерулна филтрация между 45 и 59 мл.
  • с гломерулна филтрация между 30 и 44 мл.

Често срещани симтоми са: отоци по краката и ръцете, болки в гърба, повече или по-малко уриниране от обичайното, повишено кръвно налягане, анемия.

Четвърта степен на ХБЗ – гломерулна филтрация между 15 и 29 мл

Тук вече се наблюдава умерено до тежко нарушение на бъбречната функция. Характерното за това състояние е, че това е последният стадий преди пълното прекратяване на бъбречната функция. На този етап от заболяването има изявени симптоми като: отоци по краката и ръцете, болки в гърба, повече или по-малко уриниране от обичайното и следствия от натрупването на отпадни продукти от обмяната в кръвта. Нарушава се водно-електролитната хомеостаза.Наблюдават се патологии в ендокринната функция на бъбреците и се намалява синтеза на еритропоетин в бъбреците.

Пета степен на ХБЗ – гломерулна филтрация <15 мл

При ХБЗ пета степен бъбреците са спрели да функционират или функционират много малко. На този етап от заболяването винаги има изявени симптоми, причинени от натрупването на течности и отпадни вещества в организма: сърбеж, мускулни крампи, гадене и повръщане, отоци по краката и ръцете, болки в гърба, често пълно преустановяване отделянето на урина, задух, инсомния. При лабораторни тестове се наблюдават високи нива на урея и креатинин, покачване на концентрацията на серумните фосфати и калий. Могат да се наблюдават високи нива на протеини, еритроцити, седименти и други.

След като бъбреците са отказали да функционират, пациентът непременно трябва да премине към хемодиализа, както и да се обсъдят възможностите за трансплантация. Трансплантацията прекратява нуждата от хемодиализа, но от своя страна изисква строг режим и медикаменти срещу имунно отхвърляне на органа.

ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

Съществуват два вида диализа – хемодиализа и перитонеална диализа.

ХД използва филтър извън тялото, наречен диализатор. С помощта на апарата за хемодиализа кръвта от тялото се филтрира чрез изкуствена мембрана – „диализатор“, или „изкуствен бъбрек“, за да изчисти токсините, които бъбреците вече не могат да премахнат.

Перитонеалната диализа е начин за отстраняване на отпадъчните продукти от кръвта по различен начин от по-често срещаната процедура за филтриране на кръвта, наречена хемодиализа.

Преди започването на ПД е необходимо поставянето на перитонеален катетър.

ПД използва обвивката на коремната кухина, наречена перитонеална мембрана, която служи като естествен филтър за отстраняване на течности и вредни вещества от кръвта. Това се постига чрез периодично вливане на специален разтвор в коремната кухина. Лигавицата на корема (перитонеума) действа като филтър за премахване на отпадъчните продукти от кръвта. Вашият лекар може да Ви насочи кой тип диализа може да е най-подходящ за Вас.

Факторите, които трябва да се вземат предвид са:

– Вашата бъбречна функция

– Цялостното здравословно състояние

– Вашите лични предпочитания

– Вашият начин на живот

Перитонеалната диализа може да е по-добрият вариант, ако:

– Искате да сведете до минимум прекъсването на ежедневните си дейности

– Искате да работите или да пътувате по-лесно

– Имате някаква остатъчна бъбречна функция

Перитонеалната диализа може да не работи, ако имате:

– Сраствания и механични дефекти на коремната стена също затрудняват процедурата.

– Възпалителни заболяване на червата или чести пристъпи на дивертикулит

– Невъзможност за спазване на строги хигиенни мерки

Предимства на перитонеалната диализа

– Не е нужен съдов достъп с фистула или с катетър;

– Мобилност на пациентите

– Терапията се провежда в домашни условия

– По-малък риск от пренасяне на опасни вирусни инфекции.

Недостатъци на перитонеалната диализа:

– Риск от инфекции

– Риск от затлъстяване

– Нарушена обмяна на мазнините

– Очистването от азотните тела (урея и креатинин) не е толкова добро

 

BACK