• Български
 • English
 • Deutsch
 • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ – КАКВО ГИ ПРИЧИНЯВА И ВИДОВЕ

Гломерулонефрити (ГН) са група заболявания, за които е характерно увреждане на бъбречните гломерули – малки кълбовидни структури, в които се извършва филтрацията на отпадните продукти и излишни течности от кръвта.

КАКВО ПРИЧИНЯВА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ?

Факторите, водещи до развитието на гломерулонефрит са разнообразни – лекарства, токсични вещества, инфекции (бактериални, вирусни), автоимунни заболявания (например лупус или синдром на Гудпасчър), васкулити, злокачествени заболявания. Възникването на ГН е свързано с абнормен отговор на имунната система вследствие на някой от изброените причинители. Това води до структурни изменения в бъбреците, които нарушават тяхната функция.

ГН могат да бъдат разделени на остри и хронични. Острият ГН се характеризира с внезапно начало, често в отговор на инфекции (най-често стрептококови и стафилококови), и може да отзвучи с подходящо лечение. Обратно, хроничният гломерулонефрит се развива постепенно с течение на времето, което води до персистиращо увреждане на бъбреците и потенциално прогресиращо до хронично бъбречно заболяване.

Ранното откриване и лечение са от решаващо значение и в двата случая за предотвратяване на усложнения и запазване на бъбречната функция.

СИМПТОМИ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Ако заболяването протича в лека форма, то може да бъде безсимптомно или да бъде открито случайно при лабораторни изследвания. Симптомите при ГН могат да включват:

 • отоци – първо по лицето и клепачите, а по-късно и по краката
 • намалено отделяне на урина
 • тъмен цвят на урината поради наличие на кръв (хематурия)
 • повишено кръвно налягане
 • лабораторни промени: протеинурия (белтък в урината), хематурия, леко завишени урея и креатинин, левкоцитоза (завишени бели кръвни клетки), ускорена СУЕ.

Диагнозата се прави въз основа на клиничната картина, лабораторните изследвания, образни изследвания (ехография) и бъбречна биопсия. Лечението е съобразено с причината, довела до ГН. Освен това се назначават и симптоматични средства – например медикаменти за контрол на кръвното налягане.

КАКВА Е ПРОГНОЗАТА ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ?

Прогнозата зависи от какъв вид гломерулонефрит страдате.

Например, един от най-често срещаните ГН е постинфекциозният. Той настъпва няколко седмици след инфекция (обикновено на гърлото, белите дробове, кожата или уринарния тракт) и за него е характерно пълно възстановяване при почти всички пациенти.

При други ГН състоянието може да прогресира до краен стадий на хронично бъбречно заболяване и в даден момент да е необходима диализа.

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ПРЕВЕНЦИЯ?

В много случаи развитието на гломерулонефрит не може да бъде избегнато. Следните мерки обаче биха могли да намалят вероятността да се разболеете от ГН:

 • Адекватно антибиотично лечение на бактериалните инфекции. Винаги завършвайте курса си на лечение с антибиотик, дори и да се чувствате добре.
 • Контрол на хроничните заболявания – артериална хипертония, диабет, автоимунни заболявания
 • Избягвайте прекомерния прием на нефротоксични лекарства – най-често болкоуспокояващи като ибупрофен, метамизол, напроксен и др. Винаги се консултирайте относно дозировката.

Всеки тип гломерулонефрит изисква задълбочен диагностичен подход и лечение. Важно е хората със симптоми, предполагащи гломерулонефрит, да потърсят незабавна медицинска помощ за оценка на състоянието и своевременна терапия, които са единствения път към намаляването на усложненията и запазване на бъбречната функция.

 

BACK