• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
СЪДОВ ДОСТЪП

СЪДОВ ДОСТЪП – ФИСТУЛА ИЛИ КАТЕТЪР – КАК ДА ИЗБЕРА?

ЧАСТ 1

Когато се стигне до моментът за започване на хемодиализа, наред с многото други въпроси, неизменно възникава и въпросът за съдовия достъп – AVF или PermCat (или по-просто казано фистула или катетър)

В тази статия ще опитаме да огледаме този избор от всички страни, за да добият пациентите най-обща представа и да се улесни изборът им, до колкото е възможно да говорим за такъв.

Фистула (AVF):

Нека започнем с фистулата, тъй като от двете възможности, изграждането на фистула за провеждане на диализа е категорично по-добрия вариант. Фистулата е по-лесна за обработка, поддръжка, по-малко афектира всекидневната рутина, начин и качество на живот на пациентите. Тя е и много по-малко рискова и по отношение на бъдещи инфекции.

Какво всъщност представлява фистулата на ръката?

Тук ще опитаме да избегнем медицинския език и ще обясним по лесно достъпен начин какво представлява фистулата..

Най-общо тя е „снаждане, сливане“ на вена и артерия на ръката, което представлява медицинска манипулация под упойка. Прави се малък разрез около китката или малко по-високо на ръката на пациента, в зависимост от преценката на лекаря – това е тъй наречената „висока“ (около сгъвката на лакътя) или „ниска“ (около китката на ръката) фистула, вената и артерията се „сливат“, след което се зашиват и се изчаква определен период фистулата да зарастне и да проработи. Това може да отнеме месец, даже два, а би могло и да не проработи – това са именно рисковете на фистулата.

Що се отнася до местоположението – дали висока или ниска да е фистулата, по-удачно е да е ниска – до китката. Причината за това се крие във факта, че, ако се случи нещо с тази фистула и тя спре да функционира, то тогава може да се „върви“ нагоре по ръката и да се направи нова.

За жалост, лекарите рядко решават да правят ниски фистули, може би поради факта, че съдовете са доста по-добре изразени в горната част на ръката, съответно там се работи по-лесно и шансовете за успех са по-големи.

Позитиви на фистулата:

– намален до минимум риск от инфекции

– запазено качество на живот и рутина – може да се плува, да се извършва всякакъв род работа, без, разбира се да се полага тежък физически труд и натоварване. Поддържане на ежедневна хигиена се случва без промяна – както е било и преди настъпване на заболяването.

– сред позитивите е важно да споменем, че това, което притеснява пациентите, а именно – боденето с фистулни игли за всяка диализа – ще е болезнено – не! Мястото губи своята чувствителност и не се усеща болка при включването. Разбира се, има момент на дискомфорт, но в никакъв случай не се касае за изключително болезнена манипулация.

Негативи на фистулата:

– Време.

Всяка фистула, за да се развие и да стане годна за употреба, изисква време – понякога и над два месеца. Има риск и никога да не се развие, т.е. да остане неизползваема. Това е един от основните притеснения на пациентите на хемодиализа – как ще провеждам лечението си, ако фистулата ми не проработи?

Фистулата не е вариант за пациенти, които имат високи стойности и трябва в бърз или спешен порядък да бъдат включени на диализа. Но, бидейки най-добрият вариант за съдов достъп по принцип, съветът ни към такива пациенти е да си поставят катетър, но едновременно с това да потърсят  съвет от диализния си център, който да ги насочи към добър съдов хирург, който да направи фистула.

По този начин ще се започне необходимото диализно лечение посредством катетъра, но ще се мисли в преспектива да се изгради една добра фистула, която да се ползва за нуждите на пациента от хемодиализа за в бъдеще.

– друг често срещан негатив е внезапното спиране на фистулата. Причините за това биха могли да са много и различни, но често пъти виновник отново е високото кръвно налягане, оставено без контрол – то прави така, че съдовете да се свият и фистулата спонтанно да се запуши.

Такова неочаквано събитие поставя пациента в крайно неприятна, стресираща ситуация, в която изведнъж, без предупреждение, той се оказва без абсолютно никакъв съдов достъп, през който да се направи диализата. В такъв случай, разбира се, веднага се пристъпва към поставяне на временен / постоянен катетър и отново се търси нов вариант за изграждане на фистула.

– „Защо ме съветват да не правя фистула, а директно да се насоча за катетър?“ – ето един изключително често срещан въпрос от страна на пациентите..

Обикновено обяснението от лекарите е, че съдовете на пациента не са добри, той е прекалено възрастен, или има диабет.. Това не е така.

Всеки би могъл да се сдобие с хубава, качествена, работеща фистула. Номерът е в това да намери достатъчно добър специалист, който да му я направи.

Отново се връщаме на инфекциите, за да споменем колко рискови са те за пациентите на хемодиализа.

Когато лечението, медицинския персонал в диализния център са на ниво и професионалисти, пациентите с фистули могат да бъдат абсолютно спокойни, че не са уязвими на вкарани в тялото им инфекции.

ВИДОВЕ СЪДОВ ДОСТЪП – AV ФИСТУЛА

 

BACK