• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
ВИДОВЕ ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА СПОРЕД НАЧИНА НА ВЪЗНИКВАНЕ

ВИДОВЕ ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА СПОРЕД НАЧИНА НА ВЪЗНИКВАНЕ

Бъбречната увреда(недостатъчност) бива три вида – преренална, ренална и постренална. Механизмите са коренно различни, като при едните случаи причината се крие в бъбреците, а при други те биват вторично засегнати.

Преренално остро бъбречно увреждане възниква, когато внезапно намаляване на притока на кръв към бъбреците (бъбречна хипоперфузия) причинява загуба на бъбречна функция. При нея бъбречните структури са запазени и здрави, ниското артериално налягане води до сриване на функцията им, спира филтрирането на кръвта и производството на урина.

При реналната увреда бъбречните гломерули и най-вече тубулите (каналчетата) са засегнати от реален болестен процес. Лечението му включва идентифициране и коригиране на причината за бъбречното увреждане. Често в това се крият нефротоксични медикаменти, гломерулонефрити, лупус, рабдомиолиза и други специфични бъбречни заболявания. Вследствие на нарушено кръвоснабдяване през бъбречните артерии, могат да настъпят и вторични органични увреди, които могат да доведат освен до внезапна загуба на бъбречна функция, но и да останат дори след въстановяване на кръвотока.

Постреналната бъбречна недостатъчност се дължи на обструкция (запушване) на пътищата на оттичане на урината на различни нива и причинява натрупване на отпадъци в бъбреците. Запушването на пикочните пътища може да доведе до натрупване на урина в един или в двата бъбрека. С течение на времето това натрупване на течност може да попречи на нормалното изтичане на урина от бъбреците. Обикновено това е обратим процес, ако се премахне препятствието. Има обаче случаи, в които продължителните уроинфекции могат да доведат до трайни и тежки увреди в бъбречния паренхим.

"ДЕСТИНАЦИЯ ЗДРАВЕ"

ДЦ “НЕФРОЛАЙФ” И ИЗЛОЖЕНИЕ “ДЕСТИНАЦИЯ ЗДРАВЕ”

Изложението „Дестинация Здраве“ се проведе на 11 и 12 септември в МОЛ Галерия Бургас, което представи продукти, услуги и практики от всички сфери, свързани с човешкото здраве и развитие.

„Дестинация Здраве” информира за най-новите приложими постижения на медицината, възможности за лечение и превенция, методики за диагностика и иновативни решения, свързани със здравето.

Мероприятието беше насочено към всички граждани на Бургас и региона и напълно безплатно за посетителите.

На изложението взеха участие различни здравни организации, медицински и козметични центрове.

Диализен център НефроЛайф беше партньор на събитието и представен от ст.мед.сестра Ваня Георгиева. Тя беше на разположение на желаещите да научат малко повече за диализното лечение и възможностите, които предоставя ДЦ НефроЛайф в град Бургас.

ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хроничното бъбречно заболяване (ХБН) е с глобална тежест за здравето и често се свързва с повишен риск от сърдечно съдови заболявания.

Сърдечно съдовите заболявания са основната причина за заболеваемостта и преждевременната смъртност при хора с хронично бъбречно заболяване. Установено е, че пациентите с бъбречна недостатъчност са предразположени към по-висок риск от заболеваемост и усложнения.

Наличието на сърдечно – съдови заболявания може да бъде рисков фактор за ХБН. Взаимовръзката между тях също така допринася за патогенезата и прогресията им при пациенти имащи някое от конкретните заболявания. Често този риск се увеличава с напредването на ХБН и се доказва от влошаване на отделителната функция, като обикновено се проявява като намаляване на скоростта на гломерулна филтрация и увеличаване на протеинурията.

Хипертонията, една от водещите причини за бъбречна недостатъчност, е основен виновник в този процес, причинявайки хипертрофия на лявата камера, разширяване на сърдечната камера и повишен стрес, исхемия, сърдечна недостатъчност и аритмии. В допълнение към нарушаването на коронарната микроциркулация, хипертонията може да допринесе за развитието на атеросклеротична коронарна артериална болест, особено при наличието на много липидни аномалии, наблюдавани при терминален стадии на бъбречно заболяване.

Част от причините за сърдечно – съдовите заболявания са:

  • Високо кръвно налягане – високото кръвно налягане (хипертония) е един от най -важните рискови фактори за ССЗ.
  • Пушене.
  • Висок холестерол.
  • Диабет.
  • Наднормено тегло или затлъстяване.
  • Фамилна анамнеза за ССЗ.
ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

Пациентите с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), лекувани с хемодиализа (ХД) нараства ежегодно в световен мащаб. Качеството им на живот до голяма степен зависи от качеството на хемодиализното им лечение. Като един от основните фактори за това е типът на използвания съдов достъп.

В практиката се използват три основни типа съдов достъп –артерио-венозна фистула, артерио-венозна протеза и централен венозен катетър – ЦВК от своя страна биват временни и тунелизирани. Временните катетри за хемодиализа са въведени в практиката в средата на 70-те години на ХХ век, докато тунелизираните навлизат сравнително по-късно.

Временния съдов достъп е следствие на спешни състояния чрез катетеризация на големи венозни съдове. Приложим е при остра бъбречна недостатъчност и нежелан за хрониодиализа. Временните катетри следва да бъдат заменени с Постоянни тунелизирани катетри.

Имплантирането на постоянни тунелизирани катетри се извършва от високо специализирани лекари под постоянен ехографски, рентгенов или ангеографски контрол по време или след извършване на манипулацията. Имплантират се най-често в дясното предсърдие и представляват сложна медицинска манипулация.

Постоянните тунелизирани катетри са препоръчителни при възрастни пациенти, такива със сърдечно съдови заболявания, диабетици, онкологично болни или в случаи когато не се очаква продължителен престой на хемодиализно лечение.

ВИДОВЕ СЪДОВ ДОСТЪП – AV ФИСТУЛА

ВИДОВЕ СЪДОВ ДОСТЪП – AV ФИСТУЛА

Диагнозата ХБН се свързва с нуждата от диализа, за която съответно трябва да има поставен съдов достъп. Вариант за такъв достъп е AV фистулата, който се счита за най-добрия избор, тъй като обикновено трае по-дълго и създава по-малко проблеми.

AV фистулата представлява хирургична връзка, направена между артерия и вена, създадена от съдов специалист. Обикновено се намира в ръката, но ако това е невъзможно, може да бъде поставена в слабините или в крака. С AV фистула кръвта циркулира от артерията директно във вената, доставяйки нужното количество на кръвния поток, необходимо за осигуряване на адекватно лечение на хемодиализа. AV фистулите са предпочитаният съдов достъп за дългосрочна диализа, тъй като при тях усложненията са по-малко, отколкото при другите методи за достъп, по-малко склонни са към инфекции и тромбози. Фистулата ще отнеме няколко седмици, за да узрее, като средно този период е между 4–6 седмици.

Някои от предимства на AV фистула е, че осигурява необходимия кръвен поток, необходим за ефективна диализа, което може да помогне за намаляване на времето за лечение, нисък риск от инфекция, по-малка вероятност от съсирване.

Как се създава AV фистула?

Първата стъпка в създаването на AV фистула е да се оцени състоянието на кръвоносните съдове (вени и артерии). Тези манипулации и прегледи се извършват от съдов специалист. Ако е необходимо може да се приложат и минимално инвазивни тестове като ултразвук и евентуално ангиограма за определяне на размера и дълбочината на артериите и вените. Тези тестове ще определят дали кръвоносните съдове са в състояние да поддържат AV фистула. Процедурата се извършва амбулаторно, като се използва местна упойка. След като AV фистулата бъде създадена, ще отнеме няколко седмици, в някои случаи месец или повече, докато фистулата узрее до точката, в която ще може да се използва за хемодиализното лечение.

ОСТРА И ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

ОСТРА И ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Острата бъбречна недостатъчност се развива бързо, обикновено за по-малко от няколко дни. Наблюдава се най-често при хора, които вече са хоспитализирани, особено при критично болни хора, които се нуждаят от интензивно лечение. Острата бъбречна недостатъчност може да бъде фатална и изисква бързи и своевременни действия. Често този процес е обратим. Доброто физическо здраве е от съществено значение за да се  възстанови нормална или почти нормална бъбречна функция.

Острата бъбречна недостатъчност протича много тежко и представлява драматично състояние, при което бъбреците внезапно преустановяват образуването на урина и болният престава да уринира. Това може да е следствие на различни заболявания и наранявания – тежки остри бъбречни заболявания, големи кръвозагуби, тежки наранявания с шок, обезводняване {неспирни повръщания и диарии), тежки инфекции и др. Острата бъбречна недостатъчност продължила повече от три месеца се превръща в хронична.

За разлика от острата, хроничната бъбречна недостатъчност понякога протича скрито и незабелязано. При хронично бъбречно заболяване има постепенно и необратимо увреждане на функцията на бъбреците. Заболяванията, които причиняват това, са много и включват: хипертонична болест, диабет, хронични заболявания на глумерула и бъбречни инфекции, подагра, бъбречно-каменна болест, тъканни и вродени малформации в бъбречната структура. Има и медикаменти, които могат да причинят необратимо увреждане на бъбреците.

 За да се контролират тези процеси, всеки човек трябва да изследва урината си 1-2 пъти в годината, дори и да няма оплаквания. Сигнал да се подозира бъбречно заболяване е наличността на албумин в урината и евентуални кръвни клетки (левкоцити). В тези ситуации навременна консултация със специалист е задължителна.

Диализен център NephroLife

ДЦ”НЕФРОЛАЙФ”ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ 2РИ РОЖДЕН ДЕН!

Диализен център НефроЛайф отбелязва своя втори рожден ден на 1 юли, в присъствието на целия персонал на клиниката, пациенти и гости. Празненството по повод празника засвидетелства топлите взаимоотношения между служителите на лечебното заведение и пациентите, които през последните две години се превърнаха в едно голямо семейство.

Най-иновативният хемодиализен център в бургаски регион, работи целогодишно и предлага както лечение, така и диагностика и консултации с водещи специалисти от страната и чужбина.

Началникът на клиниката д-р Николай Тодоров поздрави целия екип на центъра по повод празника и им благодари за всеотдайната работа и първокласното медицинско обслужване. Медицинският директор напомни още, че диализният център разполага с апаратура от най-висок технологичен клас, която допринася за правилното и цялостно лечение на всички, нуждаещи се от диализни процедури в региона.

В екипа на д-р Н.Тодоров са събрани едни от най-добрите специалисти, които си сътрудничат с консултанти от Израел, предоставящи индивидуалното отношение към всеки един пациент. По този начин значително се подобрява качеството на процедурите и най-важното – качеството на живот на всеки един нуждаещ се от диализно лечение.

Изявлението на д-р Тодоров може да прочетете тук.

„ Уважаеми колеги, искам да ви поздравя с 2 годишнината от началото на дейността на ДЦ НефроЛайф. Благодаря ви за всеотдайния труд, с който допринесохте диализния център да заеме своето водещо място в диализната карта на Бургас и страната. Благодарение на вашата първокласна грижа за болните, центърът е предпочитано място за ваканционна диализа в страната и чужбина.

Възможностите, с които разполага клиниката за лечение с хемодиафилтрация, допълват индивидуалния подход при провежданата терапия на всеки един пациент. Гордеем се, че ДЦ Нефролайф успя да излезе от тежката ситуация с Ковид 19 с гордо вдигната глава, защото пациентите които срещнаха вируса успяха да се възстановят напълно. Благодарение на добрите грижи полагани от високоспециализирания състав и отличното състояние на диализната апаратура, капацитетът е почти запълнен, но ние успяваме да се справим при засиления поток и интерес на гостуващи пациенти от страната и чужбина.

Още веднъж искам да си пожелаем успех в нашата благородна работа!“

ЛЯТО И ДИАЛИЗА

ЛЯТО И ДИАЛИЗА

Повечето пациенти на диализа успяват да поддържат нормалния си ритъм на живот, свързан с работа, пътуване и социални ангажименти. Особено сега, през летния сезон, редица от тях предприемат ваканции до желани дестинации и организират своя престой спрямо възможността за диализно лечение в дадения регион.

Ние от ДЦ НефроЛайф, гарантираме на всички гостуващи пациенти в нашия град и околностите възможност за качествено и надежно диализно лечение през идващите летни месеци.

Българското Черноморие е прекрасно място за лятна ваканция и предлага различни възможности за развлечение и настаняване, от луксозни 4- или 5-звездни хотели до малки романтични семейни хотели, всички от които отговарят на световните стандарти.

Финансирането в Центъра за диализа Нефролайф се извършва чрез НЗОК, с която имаме сключен договор. Поради тази причина не се изисква допълнително заплащане от пациентите за тяхното лечение, нито за някоя от придружаващите услуги, свързани с комфорт или медикаменти.

За вашата безопасност и удобство предлагаме безплатни транспортни услуги в чисто нови и удобни автомобили. Нашите шофьори ще ви транспортират от мястото, където сте отседнали до клиниката според предварително уговорения с вас график.

Нашите медицински сестри ще бъдат на ваше разположение по всяко време и за всичко, от което може да имате нужда. Те ще ви насочат към съблекалните с индивидуални заключващи се шкафове, в които можете да поставите личните си вещи, а след това ще ви придружат до залите за диализа.

Ние ще направим всичко възможно, за да се почувствате толкова комфортно, колкото и у дома си.

ПРЕД ДИАЛИЗНО СЪСТОЯНИЯ

ПРЕД ДИАЛИЗНО СЪСТОЯНИЯ – КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ?

Хемодиализата или диализа, е процес на пречистване на кръвта на човек, чийто бъбреци не работят нормално и при която кръвта на пациента се филтрира и “пречиства” от отпадните азотсъдържащи вещества, ненужната вода и соли.

При хемодиализата се използва машина – хемодиализатор. Диализаторът е съставен от специална полупропусклива мембрана и диализен разтвор с определен състав на вода, аминокиселини и соли. Мембраната, която е действителният филтър, е полупропусклива, което означава, че не позволява автоматично всяко вещество да премине през нея. По време на диализата се използва мембрана, която филтрира само пикочните вещества, така че пациентът да може да получи обратно останалите кръвни компоненти.

Преминавайки през диализатора, кръвта се пречиства и след това се връща обратно в кръвоносната система. За да се осъществява процеса на диализа, пациентът трябва да има съдов достъп. Постоянен съдов достъп за хемодиализа се осъществява чрез изграждане на артерио-венозна фистула или съдова протеза. Препоръчително е те да бъдат конструирани още в ранния стадий на Бъбречна недостатъчност. Артерио-венозна фистула се създава по хирургичен път и се намира под кожата, най-често на ръката. Функцията и е да осъществи достъп на диализната машина до кръвообръщението на болния.

За повечето пациенти, на които им предстои диализно лечение е изключително важно да съумеят до голяма степен да запазят досегашния си нашин на живот, да продължат да се чувстват пълноценни и активни. Винаги при нужда може да се обърнете към медицинския персонал в конкретното медицинско заведение за съвети, насоки и препоръки по предстоящото лечение.

easter

ДЦ “NEPHROLIFE” С ЖЕСТ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ СИ ЗА ВЕЛИКДЕН И КАМПАНИЯ С БЕЗПЛАТНИ НЕФРОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

С настъпването на светлите великденски празници, ДЦ „НефроЛайф“ поднесе подаръци към всички свои пациенти. Освен традиционните за празника козунаци, всичи получиха и една по-специална изненада – тематично изработена великденска украса, дело на деца със специални образователни потребности от специализиран дневен център.

„Въпреки че в момента пандемията с COVID-19 е на преден план, ние безотказно помагаме на всички пациенти, които имат нужда от диализно лечение. Знаем, че ситуацията се отразява не само на общото им здраве, а и на психичното. Това е основна причина да подготвяме подобни кампании, с които целим да внесем малко цвят в сивото им ежедневие. През по-голямата част от празниците сме заедно поради естеството на диализното лечение, a това внася и по-голяма сплотеност и взаимност между екипа на клиниката и пациентите. Благодарим на всички, които ни гласуват доверие и им желаем здраве и благополучие.“, коментира административният мениджър на здравното заведение Силвия Гюлева.

В продължение на тази инициатива, се обявява и нова кампания. Топ нефрологът д-р Николай Тодоров ще преглежда безплатно в морския град на 21 май. Консултациите със специалиста са насочени към пациенти в преддиализен и диализен стадий, за които е необходима високоспециализирана и надеждна оценка на здравословното състояние.

Желаещите да запишат своята консултация могат да го направят на тел. 056/ 555 588 и на 0879/ 084 777, както и на място в “НефроЛайф” на ул. Транспортна (зад МОЛ Плаза). Поради отчетения силен интерес в предходната кампания с д-р Тодоров, от здравното заведение съветват пациентите да не чакат последния момент за запазване на час!

Д-р Николай Тодоров е медицински управител и главен нефролог в медицински център „НефроЛайф“. Завършва Висше медицинско образование през 1977 г. в гр. София, като придобива специалност по Вътрешни болести през 1983г. и Нефрология през 1985г. Специализира “Временен съдов достъп за хемодиализа – катетеризация на вена субклавия по метода на Селдингер за пациенти на хемодиализа” във Фрайбург Германия 1984г. и въвежда метода в България. 

През 1994 г. специализира “Подготовка на болни за бъбречна трансплантация и лечение след трансплантация”, както и “Поставяне на постоянни тунелизирани катетри при болни на хемодиализа” в Болница Еразъм в Брюксел Белгия в Клиника по Нефрология и трансплантация при Проф. Ванерьоген и Проф. Абрамович. Има редица публикации в областта на съдовият достъп при болни на хемодиализа и доклади на научни конференции.   

BACK