• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хроничното бъбречно заболяване (ХБН) е с глобална тежест за здравето и често се свързва с повишен риск от сърдечно съдови заболявания.

Сърдечно съдовите заболявания са основната причина за заболеваемостта и преждевременната смъртност при хора с хронично бъбречно заболяване. Установено е, че пациентите с бъбречна недостатъчност са предразположени към по-висок риск от заболеваемост и усложнения.

Наличието на сърдечно – съдови заболявания може да бъде рисков фактор за ХБН. Взаимовръзката между тях също така допринася за патогенезата и прогресията им при пациенти имащи някое от конкретните заболявания. Често този риск се увеличава с напредването на ХБН и се доказва от влошаване на отделителната функция, като обикновено се проявява като намаляване на скоростта на гломерулна филтрация и увеличаване на протеинурията.

Хипертонията, една от водещите причини за бъбречна недостатъчност, е основен виновник в този процес, причинявайки хипертрофия на лявата камера, разширяване на сърдечната камера и повишен стрес, исхемия, сърдечна недостатъчност и аритмии. В допълнение към нарушаването на коронарната микроциркулация, хипертонията може да допринесе за развитието на атеросклеротична коронарна артериална болест, особено при наличието на много липидни аномалии, наблюдавани при терминален стадии на бъбречно заболяване.

Част от причините за сърдечно – съдовите заболявания са:

  • Високо кръвно налягане – високото кръвно налягане (хипертония) е един от най -важните рискови фактори за ССЗ.
  • Пушене.
  • Висок холестерол.
  • Диабет.
  • Наднормено тегло или затлъстяване.
  • Фамилна анамнеза за ССЗ.
ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

Пациентите с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), лекувани с хемодиализа (ХД) нараства ежегодно в световен мащаб. Качеството им на живот до голяма степен зависи от качеството на хемодиализното им лечение. Като един от основните фактори за това е типът на използвания съдов достъп.

В практиката се използват три основни типа съдов достъп –артерио-венозна фистула, артерио-венозна протеза и централен венозен катетър – ЦВК от своя страна биват временни и тунелизирани. Временните катетри за хемодиализа са въведени в практиката в средата на 70-те години на ХХ век, докато тунелизираните навлизат сравнително по-късно.

Временния съдов достъп е следствие на спешни състояния чрез катетеризация на големи венозни съдове. Приложим е при остра бъбречна недостатъчност и нежелан за хрониодиализа. Временните катетри следва да бъдат заменени с Постоянни тунелизирани катетри.

Имплантирането на постоянни тунелизирани катетри се извършва от високо специализирани лекари под постоянен ехографски, рентгенов или ангеографски контрол по време или след извършване на манипулацията. Имплантират се най-често в дясното предсърдие и представляват сложна медицинска манипулация.

Постоянните тунелизирани катетри са препоръчителни при възрастни пациенти, такива със сърдечно съдови заболявания, диабетици, онкологично болни или в случаи когато не се очаква продължителен престой на хемодиализно лечение.

BACK