• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
Синдром на Алпорт

СИНДРОМЪТ НА АЛПРОТ

Синдромът на Алпорт е наследствено бъбречно заболяване, което уврежда бъбречната тъкан и гломерулите и води до бъбречна недостатъчност.

Името му идва от учения Артур Сесил Алпорт, който, в началото на миналия век за първи път описва заболяването, определяйки го като “наследствен, семеен, вроден хеморагичен нефрит”.

Каква е причината за възникване на синдромът на Алпорт?

Заболяването е генетично, което обяснява и наследствеността при болните. В определен етап от развитието на ембрионите настъпва генна мутация, която води до промени в бъбречните мембрани (гломерули, капсула на Bowman) и съответно проява на заболяването в по-късен етап.

Има 3 типа на унаследяване според вида на мутацията:

  1. X- свързаната мутация.

Това е и най-честата проява на мутация, при която настъпва синдромът на Алпорт. В този случай болестта се предава от майка на син, но не и от баща на син, тъй като дефектът се проявява в Х хромозомата.

  1. Автозомно рецисивна форма

Наблюдава се при ок. 15 % от случаите на пациенти със синдром на Алпорт

  1. Автозомно доминантна форма

Сравнително малък брой от болните със синдром на Алпорт имат тази мутация – само ок. 5%.

Тези пациенти проявяват симптомите на заболяването значително по-късно и по-бавно.

Как да разберем? Клинична картина:

Първите симптоми (особено при Х свързаната мутация) се проявяват в ранна детска възраст, ок. 3 годишна възраст, но се наблюдават случаи на още по-ранна манифестация на синдрома – в бебешка възраст от няколко месеца до годинка).

Те включват:

хематурия (кръв в урината), която възниква спонтанно и няма друга причина за нея

протеинурия (загуба на белтък чрез бъбреците, отделен с урината)

завишени серумен креатинин и артериално налягане – повишаване при тези показатели се набюдава в малко по-късен етап на болестта.

глухота – проявена в ранна детска възраст, успоредно с първите прояви на симптома често води до умствено изоставане и е необратима, поради увреда на слуховия нерв.

очни промени в роговицата и лещата на окото

Диагнозата се поставя посредством биопсични методи – бъбречна, кожна биопсии, както и генетичен тест, който да докаже формата и типа на синдрома на Алпорт.

Лечение:

За съжаление, лечение няма.

Възможните подходи целят максимално забавяне на развитието на болестта, както и бъбречна трансплантация, когато е достигнат стадий за хемодиализа.

Хубавата новина е, че трансплантираните пациенти не могат да проявят отново синдром на Алпорт.

BACK