• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881
НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗА

НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ДИАЛИЗА

Нарушенията на съня са изключително чести сред пациентите на диализа. Най-често съобщаваните оплаквания са прекомерна дневна сънливост, синдром на сънната апнея, синдром на неспокойни крака, хъркане и периодично нарушение на движението на крайниците. Проведени клинични проучвания установяват, че синдромът на сънна апнея (SAS), синдромът на неспокойните крака (RLS) и периодичното разстройство на движението на крайниците (PLMD) са много по-разпространени при пациенти на диализа, отколкото сред общата популация на населението. Безспорно тези проблеми със съня имат значително отрицателно въздействие върху качеството на живот, тъй като те често се посочват като основни източници на стрес.

Сънната апнея е хронична болест, която представлява многократно повтарящи се спирания на дишането по време на сън, като последствията от тях са ниско ниво на кислорода в кръвтта и нарушено му качество. Данни показват, че сънната апнея може да допринесе за увеличените нива на сърдечно-съдови събития и за ускореното развитие на атеросклероза при пациенти с хронични бъбречни заболявания.

В България няма проведени конкретни проучвания базирани на проблема с нарушенията на съня при пациенти с ХББ. Но при проведени изследвания в световен мащаб се констатира, че  проблемите със съня заемат висок относителен дял при тези бол­ни и сомнологичната анамнеза трябва да заема важно място в системната анамнеза при бол­ни с ХББ.

BACK