• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   +359 56 55 55 88
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0800 11 881

ВАЖНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ ПРИ ХЕМОДИАЛИЗА

Храненето при пациентите на хемодиализа е много важно за минимизиране на усложненията и подобряване на качеството им на живот като цяло.

Хранителния режим при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност играе важна роля в цялостния процеса на лечение. Целта на диетичния план е да се нормализира апетита на пациентите, да се коригират системните усложнения, да се облекчат или предотвратят сърдечно-съдовите и периферни заболявания. Също така да се неутрализират електролитните нарушения и уремичните симптоми като сърбеж, гадене, повръщане, загуба на апетит.

В допълнение, придържането към балансиран хранителен режим подпомага избягването на високото съдържание на калий и натрий от диетата, предотвратяване на белодробен оток, хипертония и сърдечна недостатъчност. Отрицателните промени (хиперкалиемия, хиперфосфатемия, периферен и белодробен оток) в течностно-електролитния баланс се наблюдават при пациенти, които не спазват тези препоръки.

Резултатите от проучвания показват, че пациентите на хемодиализа са изложени на риск от недохранване.

Недохранването възниква в зависимост от няколко фактора при пациенти на хемодиализа. Биха могли да се диференциират два типа недохранване при тази конкретна група пациенти. Първият тип се определя от уремичния синдром и намаляване на нивата на серумния албумин поради намаляване на приема на енергия и протеин. Вторият тип е свързан с възпаление и атеросклероза, висок сърдечно-съдов риск. Изявените характеристики тук са повишен оксидативен стрес, протеинов катаболизъм, повишен разход на енергия в покой, хипоалбуминемия. В допълнение, недохранването, дължащо се на небалансиран хранителен режим води до хронично обемно претоварване, застойна сърдечна недостатъчност и системна хипертония, уремично костно заболяване и екстраскелетна метастатична калцификация поради развитие на хиперфосфатемия и други неблагоприятни състояния.

Има различни начини да се разбере дали хемодиализната диета работи. Фактор за това е  как се чувствате преди и след диализа.

Следвайки правилния за вас хранителен режим, натрупването на отпадни продукти и течности ще бъде минимално и няма да се чувствате зле. По време на самата процедура количеството течности, което ще изгубите от тялото ви няма да е твърде голямо, което ще предотврати чувство на слабост или замайване. Също така, може да имате по-малко здравословни усложнения, причинени приема на твърде многото фосфор, натрий и калий.

BACK